همراه پرلرن
مسیر موفقیت
زندگی

موفقیت

چگونه موفق شوم؟ موفقیت چیست؟ راز های موفقیت! راهکار های رسیدن به هدف! توضیحات کامل!

ادامه مطلب »
ایستگاه فضایی بین المللی
در مدار زمین

ایستگاه فضایی بین‌المللی

به انگلیسی International Space Station سرنشین دائم 6 نفر سرنشین قابل افزایش تا10نفر تاریخ پرتاب ۲۹ آبان ۱۳۷۷(۲۰ نوامبر ۱۹۹۸) پرتاب از پایگاه فضایی بایکونورپایگاه فضایی

ادامه مطلب »
Translate »